INFORMACJE OGÓLNE
 
  • pomysłodawcą i twórcą Twórczego Przedszkola Rośnij Radośnie jest Grażyna Ferenc-Wesołowska;
  • przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00
  • wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem w pracy z dzieckiem;
  • zajęcia prowadzimy w grupach wiekowych, w przedszkolu funkcjonuje również „zerówka”;
  • wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych w ramach jednej odpłatności czesnego;
  • dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców lub osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym dziecka;
  • zapewniamy dzieciom 3 smaczne i zdrowe posiłki (również dla dzieci ze specjalną dietą), przygotowywane w naszej kuchni z uwzględnieniem upodobań i potrzeb każdego dziecka;
  • jeśli nauczyciel stwierdzi u dziecka objawy przeziębienia, natychmiast powiadamia o tym rodziców;
  • dzieci objęte są ubezpieczeniem NW przez cały rok;
  • do ogrodu wychodzimy codziennie, chyba że zaistnieją warunki pogodowe nie sprzyjające wyjściu na zewnątrz;