OPŁATY
 
  • miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu w roku kalendarzowym 2015/2016 wynosi 650 zł (w cenę są już wliczone wszystkie zajęcia programowe i dodatkowe oraz całodzienne wyżywienie);
  • opłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca; rodzeństwu przysługuje zniżka w wysokości 20% na każde dziecko;
  • przy podpisywaniu umowy o świadczeniu usług konieczne jest wniesienie opłaty w wysokości 550 zł, w ramach której gwarantowane jest całoroczne ubezpieczenie dziecka i wszystkie materiały plastyczne (plastelina, kredki, bloki, papier kolorowy itd.) potrzebne do pracy w ciągu 12 miesięcy;
  • opłaty wniesione przez rodziców nie podlegają zwrotowi;
  • ciągła nieobecność dziecka w przedszkolu powyżej 2 tygodni daje rodzicom możliwość odliczenia 100 zł od miesiecznej opłaty za przedszkole;
  • w przypadku miesięcznej nieobecności dziecka w przedszkolu (poza okresem przerwy świątecznej i wakacyjnej), zgłoszonej przynajmniej 2 tygodnie wcześniej, czesne wynosi 400 zł i jest wydatkowane na utrzymanie lokalu i personelu;