ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Zajęcia te poszerzamy o naukę języka angielskiego, profilaktyczne zabawy logopedyczne oraz zabawy badawcze, stymulujące twórczą aktywność dziecka. Wśród zabawy znajdujemy czas na czytanie bajek, które pomagają nam w rozmowach z maluchami o przyjaźni, uczciwości i niesieniu pomocy.
 
ZABAWY LOGOPEDYCZNE
Profilaktyczną opieką logopedyczną obejmujemy wszystkie nasze dzieci. Zabawy prowadzone są w formie zabaw i służą uwrażliwieniu dziecka na dźwięki mowy, doskonaleniu sprawności ruchowej narządów artykulacyjnych i przygotowaniu do nauki czytania.
 
JĘZYK ANGIELSKI
Okres przedszkolny jest najlepszym momentem rozpoczęcia nauki języka obcego. Wiemy już dzisiaj na pewno, iż kontakt z językiem obcym w wieku przedszkolnym stymuluje mózg i zwiększa potencjał intelektualny dziecka. Zajęcia prowadzi świetna nauczycielka, pełna pasji i pomysłów. Wykorzystuje różnorodne materiały aktywizujące, które obok zajęć ruchowych ułatwiają przyswajanie nowo poznanych treści. Oswaja maluchy z angielskim w trakcie codziennych czynności, razem z nimi śpiewa, maluje, gimnastykuje się. Obecnie, w oswajaniu dzieci z językiem angielskim pomaga nam Metoda Dobrego Startu. Opiekę merytoryczną i metodyczną nad tą innowacją sprawuje pani prof.dr hab. Marta Bogdanowicz - twórca MDS. Przewiduje się, że wszechstronność tej metody wynikająca z uczenia polisensorycznego, wpłynie również pozytywnie na rozwój funkcji językowych w zakresie nauki języka angielskiego. W pracy staramy się pokazać dzieciom różnorodność świata, zainteresować je odmiennymi kulturami.
 
CZAS NA BAJKĘ
Ten czas służy temu, aby wprowadzić nasze dzieci w świat literatury dziecięcej, świat który uczy kochać, dawać innym coś z siebie, być wrażliwym. Wiek przedszkolny jest odpowiednią porą na wdrażanie systemu wartości. Jest to czas rozmów na temat przyjaźni, miłości. Wiele treści zawierających te informacje uzyskają przedszkolaki słuchając właściwych bajek, opowiadań. Wspólne czytanie to również kształtowanie gotowości dziecka do nauki czytania. Próby samodzielnego czytania łączymy z wymyślaniem bajek i konstruowaniem własnych książeczek. Niejedna zostanie "ożywiona" poprzez spontaniczne inscenizacje z naszymi pacynkami i kukiełkami w roli głównej.
 
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA.
Proces przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania toczy się we wszystkich grupach. Już maluchy próbują czytać całe wyrazy, co sprzyja szybszemu opanowaniu czytania ze zrozumieniem. Złożoność czynności czytania i pisania wymaga ciągłego usprawniania integracji percepcyjno-motorycznej, kształtowania lateralizacji i świadomości schematu ciała. Doskonałą pomocą w realizacji tych zadań jest stosowana przez nauczycieli naszego przedszkola Metoda Dobrego Startu. Dziecko łącząc różne aktywności śpiewa, dotyka, słucha, rysuje, pisze, wykonuje ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe. Środki dydaktyczne wykorzystywane w realizacji programu sprzyjają polisensorycznemu uczeniu dziecka. Są to woreczki z grochem, tace z kaszą, instrumenty perkusyjne, przybory do pisania. Nasze dzieci uczą się czytać bawiąc się i nigdy nie będą kojarzyć czytania z nieprzyjemnym obowiązkiem.
 
ZAJĘCIA MATEMATYCZNE
Istotą wspomagania rozwoju umysłowego dziecka i przygotowania go do edukacji szkolnej jest pomoc w gromadzeniu pewnych doświadczeń. Doświadczenia są tak dobierane, aby rozwinąć myślenie, zahartować odporność emocjonalną dziecka oraz udoskonalić jego analityczne spostrzeganie. Droga do biegłego liczenia prowadzi przez dziesiątki zabaw, wyrabiających sprawności potrzebne do wykonywania tej czynności. Wplatając matematykę w codzienne zabawy malucha, pozwalamy mu doświadczać matematyki „praktycznej”, którą można dotknąć i powąchać, a nie tylko zobaczyć na papierze w postaci niezrozumiałych dla dziecka symboli.
 
ZABAWY BADAWCZE
Nasz ogród stwarza dzieciom możliwość codziennego kontaktu z przyrodą. Dzieci sadzą swoje roślinki w kącikach przyrody i na rabatce, dosypują ziarna ptakom goszczącym w ogrodzie. Obserwujemy zjawiska atmosferyczne i następstwa pór roku, prowadzimy kalendarz pogody i gromadzimy ciekawe eksponaty. Bawiąc się wprowadzimy dzieci w świat fizyki, przyrody, biologii. Naszymi częstymi gośćmi są naukowcy, którzy w formie warsztatów naukowych pomagają poznać naszym przedszkolakom tajemnice otaczającego nas świata. Bywamy w Centrum Nauki Eksperyment, Centrum EduFun, Centrum Hevelianum, gdzie nauki przyrodnicze okazują się jedną z najciekawszych dziedzin życia. Odwiedzamy muzea naszego miasta, gdzie każde z naszych przedszkolaków może wcielić się w postać rycerza, marynarza, stać się królem czy księżniczką.